JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP)

   

8. JAWATANKUASA  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP)
Pengerusi Pn. Hjh. Azizah bt. Hj. Musa
Timbalan Pengerusi Pn. Zainah bt. Ahmad Sisman
Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani bt. Wan Mohd Razali
En. Kamal bin Md Taib
Setiausaha Pn. Kamsiah bt. Hashim @ Yasin
AJK

Pn. Rohaiza bt. Jaafar (SPLG)

Pn. Noraini bt. Saleh

Pn. Nor Azizah bt. Aziz

 

SENARAI TUGAS

 

 8.1    Menjalankan kaji selidik untuk mengenalpasti keperluan staf untuk kemajuan dalam kerjayanya.

8.2     Menyediakan senarai program perkembangan staf serta perbelanjaannya.

8.3     Melaksanakan program serta membuat penilaian tentang keberkesanan program yang dijalankan.

8.4     Menyediakan laporan program dan difailkan untuk rujukan.

8.5     Menyemak dan memastikan semua staf mengisi SPLG