JAWATANKUASA ORIENTASI GURU BARU

10. JAWATANKUASA ORIENTASI GURU BARU
Pengerusi Pn. Hjh Azizah Bt. Hj. Musa
Timbalan Pengerusi Pn. Zainah bt. Ahmad Sisman
Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani bt. Wan Mohd Razali
En. Kamal bin Md Taib
Setiausaha En. Sahizam bin Hashim
AJK Ketua Panitia Mata Pelajaran
Ahli Panitia Mata Pelajaran

SENARAI TUGAS

10.1                  Menyampaikan taklimat tentang pengurusan dan pentadbiran sekolah, pengurusan kurikulum, Hal Ehwal Murid serta Kokurikulum.

10.2                  Memberi bimbingan perihal pendidikan serta tugas dan tanggungjawab sama ada oleh guru pembimbing atau personel lain.

10.3                  Membuat pencerapan dan bimbingan dalam PdP

10.4                  Membuat penilaian berdasarkan instrumen Penilaian Program Orientasi Guru Baru.

10.5                  Memantau aktiviti berdasarkan laporan yang dihasilkan dalam buku / fail.

        10.6                 Menghantar laporan Program Orientasi Guru Baru sesalinan ke BPSBPSK